Regulamin Przychodni Reha-Pediatria

Regulamin Sprzedaży Przychodni Reha-Pediatria


 1. Pacjent umawia się na wizytę/konsultacje fizjoterapeutyczną, telefonicznie pod numerem 530 530 999, poprzez stronę do rezerwacji online https://reha-pediatria.nakiedy.pl, wysyłając pytanie na @ reha.ped@gmail.com i uzyskując odpowiedź lub osobiście w placówce.
 2. Dokładny cennik oraz czas zabiegów dostępne są na stronie internetowej placówki – https://reha-pediatria.pl/cennik.
 3. Pierwsza wizyta Pacjenta rozpoczynająca zabiegi to konsultacja diagnostyczna u magistra fizjoterapii, który decyduje o realizowanych zabiegach.
 4. Na wizytę  diagnostyczną u magistra fizjoterapii Pacjent zobowiązany jest dostarczyć posiadaną dokumentację lekarską.
 5. Na zabiegi rehabilitacyjne Pacjent przygotowuje się poprzez przebranie w odpowiedni strój (np. sportowy), obuwie zamienne.
 6. Odwołanie zabiegu możliwe jest z wyprzedzeniem 18-godzinnym telefonicznie pod numerem 530 530 999, poprzez aplikacje do rezerwacji online znajdującej się na stronie, https://reha-pediatria.nakiedy.pl, wysyłając informacje adres @ reha.ped@gmail.com i uzyskując odpowiedź lub osobiście w placówce. W przypadku nieodwołania lub odwołania ale ze zbyt krótkim wyprzedzeniem umówionego terminu Pacjent ponosi koszt zabiegu. Reklamacje prosimy kierować pod adres reha.ped@gmail.com. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni.
 7. Ustalona godzina jest godziną rozpoczęcia zabiegów.
 8. W przypadku spóźnienia z winy Pacjenta, zabiegi na które Pacjent się spóźnił mogą nie zostać wykonane lub zostaną skrócone o czas spóźnienia.
 9. Zabiegi w przychodni wykonywane są wg rozpisanych godzin. W przypadku opóźnienia wynikającego z winy Reha-Pediatrii wszystkie zabiegi, na które Pacjent był umówiony zostaną wykonane.
 10. Po zakończonym zabiegu Pacjent dokonuje opłaty w recepcji, jeśli nie dokonał opłaty przy rezerwacji online, lub potwierdza wykonanie zabiegów poprzez złożenie podpisu na karnecie.
 11. Ochrona danych osobowych i polityka prywatności znajduje się pod adresem: https://reha-pediatria.pl/polityka-prywatnosci/.
 12. Pełne dane firmy to: Reha-Pediatria Paweł Ryszkowski, nip 521-292-39-18, regon 017222865, ul. Sobolewska 12, 02-908 Warszawa,wykonujemy działalność leczniczą pod numerem księgi rejestrowanej 000000214518. Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą Nr Z-214518-20191007.                Adres siedziby firmy: Reha-Pediatria ul. Stryjeńskich 6, 02-791 Warszawa – Kabaty.